Skisser minnesplattan VästerhusAksel Lindströms originalskissDet av flottiljchef Hugosson insända förslaget 10/1 1958 till
Riksantikvarieämbetet, utformat av Aksel Lindström.
Kopia av foto ur Riksantikvarieämbetets arkiv, med bifogat
diarienummer 1106/1958.
(Registrerat i RAÄ 23/1 1958)
Den slutliga utfomningen av minnesplattanSkiss utförd av överfurir Ernst Wallin, F4 1958.
(Källa: ÖP och LT 1958, samt Ernsts egen utsago)

Om man exempelvis studerar ordet "LADES", så finner man att Ernst
har utformat det med samma stil som den Aksel använt.

Not. RAÄ = Riksantikvarieämbetet


Åter till Minnesplattan på Västerhus

Till Aksels sida

Tillbaka till berömda jamtar

  • Till startsidan