Brev från Hedenvind till Tannér, daterat den 20 januari 1942, om Jamtlands historia

Utdrag ur brev, bevarat i Landsarkivet i Östersund:

En tid läste jag under många år mycket om Jämtland på Kungl. Biblioteket, mest dock på Riksarkivet och fick då till sist en nästan skrämmande uppfattning om denna provins.

Jämtland slungades av och an mellan två rivaliserande stater, brändes också stundom, beskattades och trampades ofta ned av framvältrande härar än från öster, än från väster, men förblev ändå vad det varit.
Jämtarna behöllo trots allt sin egenartade kultur, sitt oförlikneliga kynne intill penningtiden. Men då. På knappt hundra år hade mycket försvunnit, som stått sig sedan hedenhös genom hårda, växlande tider och lever ännu tack och lov på några platser, till skillnad från landets övriga provinser.

Gustav Hedenvind Eriksson
1942

Not. penningtiden avser industrialiseringen

Länk till kort historik över Hedenvind

Länk till artikel om Hedenvindssyn på Jämtlands kultur

Tebaker at heimsin

© Bo Oscarsson
2000