Hjerpe skans historia

Krutkällaren från 1700-talet
Jamtlands näst äldsta och största jordkällare

(Den äldsta är källaren vid Koborgshus i Oviken, från 1400-talet)

Nedan är först avritningen av Krutkällaren på 1750-tals-kartan, och därefter min uppmätning från 1993.
Som synes skiljer sig min uppmätning något från den 'förskönade' avritningen på 1750-talskartan. Källaren är inte så symmetrisk i grundplanet som kartan framställer, utan mer oregelbunden.
Förmodligen genom slarv, är krutkällaren angiven som 'rund' i Länsmuséets inventering.

Krutkällaren är byggd år 1713 enligt Erik J Bergström i hans bok "Krutrök över Jämtland" tryckt år 2000.


Krutkällaren är ännu i bra skick trots att den är 300 år gammal.
Det runda i mitten är pelaren som håller valvet uppe.
Bilden från kartan, omkr. 1750
Jämför med min ungefärliga uppmätning från 1993


Uppmätning med ungefärliga mått 1993

© Bo Oscarsson
2001.09.18

Tillbaka till Historiesidan

Tillbaka till Hjerpe skans