Bostadsrättsföreningen Träffen nr 1 ÖstersundVår fastighet i hörnet Regementsgatan / Fältjägargränd

Brf Träffen är en privat bostadsrättsförening, belägen å Regementsgatan 1. Den innefattar även adressen Fältjägargränd 30. Fastigheten uppfördes 1959 av byggmästare Viktor Jonsson. Den innehåller 27 bostadsrätter, 12 fyrarummare, tre treor, två tvåor och 10 ettor.
Fastigheten har varmgarage för 13 bilar, samt 6 P-platser på gården med motorvärmare. Fördelas genom kösystem. Två gästparkeringar finns också vid infarten till gården.
Från och med oktober 2010 är vi anslutna till Com.hem. 14 tv-kanaler ingår för de boende, gratis. Ytterligre kanaler, samt internet och telefon beställs av den enskilde på egen bekostnad direkt från ComHem.
År 1983 övergick vi till fjärrvärme (172tkr). 1985 byttes samtliga ingångsdörrar ut mot dörrar med isolerglas (47tkr). År 1993 lades ett nytt tegeltak på fastigheten (294tkr) och byte av bottenledningsrör (46tkr).
År 1997 putsades fastighetens fasad om, balkongerna bilades och omgjöts, samt trapphusen renoverades för drygt en miljon. I samma pris inkluderades även ommålning av samtliga fönster, samt byttes alla gamla lägenhetsdörrar till brandsäkra och ljudisolerade dörrar med stålkarm. Utöver det uppmonterades ljuddämpande akustikplattor i trapphusen. Allt utan att låna en krona! Vi tog det från vår bankbok.
Efter 1997 har insatser gjorts på gården. På den tråkiga asfaltsytan lät vi lägga en gräsmatta och den stenlagda platsen för torkställningen gjorde vi om till en berså med uteplats. Vidare lät vi då anlägga sex parkeringsplatser.

År 2003 byttes samtliga balkongdörrar och 2005 samtliga fönster, typ helgjuten treglasruta. Samtidigt moderniserades ventilationssystemet med nya takfläktar och köksfläktar installerades. Vidare utfördes en renovering av avloppsstammar enligt en ny metod med inre plastisolering, 're-lining'.

Föreningen har en solid ekonomi.
Fastighetens taxeringsvärde är drygt tio miljoner och den är lågt belånad, drygt en miljon. Liten belåning medför fortsatt låga hyresavgifter för innehavarna. Avgiften har inte höjts sedan 1995!!
Hushålls-el ingår därtill sedan 2004 i månadsavgiften!

Bostadsrättsföreningen har sedan år 2001 infört miljöanpassad sopsortering med ett maximum av olika sopkärl. 2007 lät vi bygga ett tak över sopkärlen med belysning.

Sommaren 2009 togs den gamla, skrymmande torkställningen bort och en torkvinda sattes upp. På den frigjorda ytan skapade vi med gemensamma krafter ett nytt yttre rum, "Nygården", med nya buskar, kvastspirea, en stor blomrabatt och en sittgrupp.
Brf Träffens innergård 2009.

BRF Träffen nr 1, kort HistorikTräffens Gårdsfester
Med anledning av husets 40 års-jubileum 1999 anordnades gårdsfest.
Den var så lyckad att vi sedan dess har fest varje sommar.

År 2009, kunde vi så fira 50-årsjubileum.
Läs här lite om vårt jubileum 2009!

Bilder och noteringar från 40 års-jubileet 1999, samt gårdsfesten år 2000.

Läs mera här och se på bilderna från gårdsfesten!

Gårdsfesten 2001, klicka här och se bilderna
Gårdsfest 2002 blev till en höstfest i våra nya lokal. Se nedan!
 • Lokalen som IF Aktiv hyrde i källarplanet lät vi bygga om till festlokal för BRF:s medlemmar och kan lånas för födelsedagskalas mm. Lokalen invigdes 2002 med en gemensam middag för alla bostadsrättsinnehavarna.


  Det obligatoriska invigningsbandet klipptes
  av vår dåvarande äldste medlem Hans Jacobsson, 1912 - 2007,
  varefter de 26 närvarande kunde avnjuta en superb tre-rättersmiddag.  Festlokalen

  I anslutning till lokalen lät vi samtidigt ställa i ordning ett uthyrningsrum med dusch och toalett för BRF-medlemmarnas gäster.


  Vårt gästrum.

 • Ny trädgårdsmöbel och ny gräsklippare inköptes 2002.

 • Ny snöslunga inköptes 2003.

 • Trappstädningen sköts av RENTAV

 • Under sommaren 2001 installerades en fjärrstyrd port till garaget.

 • Under hösten 2008 sattes 6 motorvärmar uttag upp på gårdsparkeringen. Två fria gästparkeringar finns i anslutning till gårdsinfarten.

 • Snöröjning och sandning sköttes sedan 2001 av KÅEss fastighetsservice, från november 2010 sköts den av Resursförmedling i Östersund AB. De ska maskinploga snön när det snöat 6 cm eller mera, före klockan 10.00.

 • Alla bostadsrätter försågs med brandvarnare år 2000. När de börjar ge ett pip var femte minut ska batterierna bytas.

 • Vi har i samtliga lägenheter bytt ut elementkranarna mot moderna termostater. Genom den åtgärden har vi att sparat både energi och pengar.
  Vi har under 2010 försett alla tappkranar med reduceringsventiler. Det leder förhoppningsvis till en vattenbesparing som betalar investeringen.

 • Vi har en protokollspärm i tvättstugan.

 • Sedan 2006 sköts vår ekonomi av Marianne Magnusson, Svesab.

 • De nyinflyttade är kanske inte medvetna om att man ska städa efter sig i tvättstugan. Hjälp till att upplysa dem om det!

 • En ny tvättmaskin inköptes till tvättstugan 2006. Den är ännu snabbare än den mindre, så nu har kapaciteten ökat: Två vanliga tvättmaskiner, en äldre mattvättmaskin, mangel, strykrum, två torktumlare 2007 och en avfuktningsanläggning 2005 i torkrummet.

 • Ett problem som kan uppstå med varmvattnet är att backventilerna i duschblandarna efter ett tag går sönder och kallvatten tränger in i varmvattenrören motsatt väg. Det beror på att det är högre tryck i kallvattenrören än i rören för varmvatten. Vi hade det problemet 1996 och åtgärdade det då.
  Det märks när man nyss spolat varmvatten och åter öppnar varmvattenkranen: Först kommer varmt vatten, därefter kommer kallvatten cirka 30 sek innan varmvattnet återkommer. Meddela styrelsen när problem uppstår, för det är inte säkert att felet är i din egen duschblandare.
  /ordf.

  Andrahandsuthyrning
  Observera att kontakta styrelsen för godkännande andrahandsuthyrning! Med anledning av det förekommit andrahandsboende i lägenheterna utan att styrelsen informerats, erinras om följande paragrafer i våra stadgar:

  §23 Bostadsrätt får upplåtas allenast åt medlem i föreningen.
  §28 .... Bostadsrättshavare äger att åt annan upplåta lägenheten till begagnande, dock icke utan styrelsens tillstånd till någon som icke är medlem i föreningen. För rätt att i lägenheten stadigvarande inrymma främmande personer erfordras styrelsens tillstånd.
  Enligt §32:3 kan nyttjanderätten förverkas om bostadsrättshavaren upplåter lägenheten utan tillstånd.

  Det här kanske låter väl byråkratiskt, men styrelsen måste helt enkelt veta vilka personer som bor i fastigheten. Det är för allas trevnad och trygghet.


  Kort historik över BRF Träffens tillkomst.


  Styrelse 2010-11 för Bostadrättsföreningen Träffen nr 1

  Bo Oscarsson, ordförande
  Tel. 070–627 61 72,
  E-post: bo.oscarsson@telia.com

  Susanne Magnusson , sekreterare
  Tel. 063–311 18, 070–379 00 98

  Monica Svensson , uthyrning lokal
  Tel. 070–285 72 44
  E-post: monica.svensson@zonline.ostersund.se
  Ingrid Lundkvist nyckelansvarig
  063–51 15 44, 070–117 15 44

  Gena Glowniak, ledamot
  Tel. 073–413 95 52
  E-post: glowgena@hotmail.com
  Kristina Nilsson , suppleant
  Tel. 063–10 66 22

  Tomas Andersson, suppleant

  Revisorer:
  Inga Mattson, Birgitta Luksepp
  Suppleant:
  Desirée Persson

  /extern/ Ekonomi: Svesab, Marianne Magnusson, 070 551 52 85


 • ÄldreStyrelseprotokoll

 • Protokoll från tidigare årsstämmor

  Skapad 990511
  Senast uppdaterad 2011.01.11

  E-post till ordf. Bo Oscarsson