De henn korte ha n jamt frå Flata tege.
Bakaför meg häng e kopi ta Överhogdalsbonaden (dubbelväven nr IV), som a Anna Magnusson
frå Kjörsås (Kyrkås) ha veve.

Tebaker te Heimsia


översättning av länktext:
föjan = nästan
gåle = färdig


Ingens herre, ingens träl,
ingens gunstling vill jag kallas.
Frihetslängtan i min själ,
kan ej köpas, ej befallas.


Devis broderad av min mormor Tea Mårtensson, född 1892 i östra Nygården i Aspås socken

Jamtamots Prismot 1990 å Norrlands Nation i Uppsala
Längst fram från vänster: Jöns Fahlén, Klövsjö, Hederspristagaren 1990 Bo Oscarsson, Urban
Leijon, Vidar Reinhammar och Nils Bååthe


Tebaker te Heimsia