Sigvard Ottersgårds inlägg till Kultursidan
(Publicerat efter påtryckning av Ottersgård m fl. två månader efter
att brevet insändes till redaktionen, därtill avkortat!)

Östersunds-Posten, 25/4 2001:

Säger upp prenumeration för kulturarbetarnas skull (Läs: Nolerviks)

Till ledarsidan och ansvarig utgivare, Östersunds Posten.

Som återvändare tillhör jag den skara som håller på, och som försöker att värna och bevara jamskan. Genom att jag före 65-årsålder i 40 år vistats utanför länet, har jag kunnat bevara mitt gamla modersmål "Litsmålet" intakt.
Det har gett mig många glada stunder, både när jag skrivit och när jag inför en uppskattande publik fått tillfälle att framföra såväl mina som andras skrönor på jamska. Mitt intresse har omfattat också andra dialekter allt från Skåne i söder till de lokala tungomålen i Norrbotten.

Inget annat landskap
Jag vet inget av de svenska landskapen som inte vördar sig om sina landsmål. Men att slå vakt om det jamtska språket med sina många olika sockendialekter det tycks inte falla ÖP på läppen.

Jag ser fram emot utgivningen av Bo Oscarssons omfattande ordbok, den kommer att bli en stor tillgång, när man fortsättningsvis skall skriva på jamska.
Efter allt nidskrivande i ÖP om såväl ledningen för hembygdsrörelsen, som om dem som arbetar för jamskans bevarande känner sig många av de i tidningen utpekade djupt kränkta.
Då tidningens ledning uppenbarligen inte inser hur djupt kränkta flera av våra åsyftade kulturarbetare känner sig, säger jag därför, som en sympatiåtgärd, med omedelbar verkan upp min prenumeration på ÖP.

Sigvard Ottersgård

Tebaker at Orlboks-sin