Orllista vårte klar år 2002 !Ordlista över 1700-talsjamskan
författar: Bo Oscarsson

Orllista kan beställes direkt frå förlagan Jengel
Pris: 325 kroon


Les neaför va tiningan ha skreve

Länstidningens kulturredaktör L O Rindberg:Bo Oscarsson kunde igår presentera sin Ordlista över
1700-talsjamskan med mer än 8 000 upptecknade ord av åtta
hembygdsforskare verksamma i Jämtland på 1700-talet.
Foto: Thomas Hejdenbäck

Länstidningen / Kultur
Onsdag 5 juni 2002

Bo Oscarsson har samlat 8 000 ord på jamska från 1700-talet

Fale Burman torde fröjdas i sin himmel. Liksom hans farfar Abraham Burman. Och Abraham Agerberg med flera andra lärda hembygdsforskare i Jämtland på 1700-talet. Anledningen är att deras uppteckningar av jämtländska dialektord äntligen efter 200 år kommit ut i tryckt form.

I Ordlista över 1700-talsjamskan har jamskans egen eminente språkforskare Bo Oscarsson sammanställt inte mindre än 8272 uppslagsord. Det är ord och talesätt upptecknade av åtta hembygdsforskare som verkade i Jämtland på 1700-talet, varav Fale Burman är den mest kände.

Men det är farfadern, Abraham Abrahamsson Burman, född 1696 i Offerdal, som med sitt porträtt pryder omslaget till den 180 sidor omfångsrika boken. Nitton år gammal skrev han i Uppsala den hittills första kända ordlistan på jamska år 1715.

Materialet till Ordlista över 1700-talsjamskan fann Bo Oscarsson under sitt arbete med den ifjol utgivna Orlboka. Hos Kungliga Vitterhetsakademien lät han kopiera uppteckningarna av 1700-talsforskarna. Tvåtusen av dessa ord finns med i Orlboka, men nu finns alltså en hel bok med över åttatusen 1700-tals ord på jamska.

Boken presenterades igår på Länsbiblioteket i Östersund, där Bo Oscarsson haft sitt arbetsrum de senaste åren. Och det var en glad och nöjd språkforskare som kunde visa fram resultatet av sitt mödosamma arbete. Det har inte varit lätt precis att tolka alla handskrivna blad från 1700-talet.

Men utan en djärv förläggare hade det förstås inte blivit någon utgiven bok. Med sitt förlag Jengel har Torbjörn Junhov gjort en betydande insats i det jämtländska kulturlivet genom att ge ut Orlboka och Ordlista över 1700-talsjamskan. Och mer ska det bli. Samarbetet med Bo Oscarsson fortsätter och den tredje boken blir en ordbok från svenska till jamska.

Utgivningen följer den jämtländska flaggans färger. Orlboka hade blått omslag, Ordlistan har grönt, och den svensk-jamska ordboken kommer att få ett vitt omslag.

LO RINDBERG
lo.rindberg@ltz.se
Presentasjon ta nye boken heri samlingssala på Länsbibliotekan
foto: Thomas Drugg, LänsbibliotekeFörläggarn Torbjörn Junhov, Jengel Förlag, berätt om hårre boka komme te.
Sittenes längst te vänster, jamtmålsförfattarinna Berta Magnusson.
foto: Thomas Drugg, Länsbiblioteke


Les va n Torgny Jonsson på ÖP skreiv


Les om Orlboka

Les meir om jamska på jamskkurs-sia

Tebaker at startsin

Tebaker at jamsk-sin