Radio Jämtland - På reine jamska

Tävlingsorden för åren 1994 - 1998


Vill du ha en kort adress till jamska, skriv: bo-oscarsson.org/jamska.html


Stavningsregler för jamskan
Läsanvisningar för den nya stavningen av jamskan

Tävlingsorden 1994 - 1998

1994

nov 1994
plågg - sjal
gresst - otät
gaupa - lodjuret

dec 1994
bjäker - bagge
gly - ljummen
nåster - båthus

1995

jan 1995
frosk - groda
undun - lunch
fyk - ryker, yrar

febr 1995
fyrombussom - fyrfota
skryp - odryg
fåhev - opraktisk

mars 1995
fres - hankatt
såmta - somligt
fleipes - smekas

april 1995
södd - trött, kokad
kåmran - hängen på lövträd
blister - vissla

maj 1995
hakkmeisn - narigheten på händer
krilla - mässling
sibein - revben

juni 1995
toskrota - smörblomman
öfft - arbetspass
klavasutta - påssjukan

juli A 1995
skjöra - skatan
frosk - groda
kongro - spindel

juli B 1995
lyngbera - lingonen
brænnbera - hallonen
stikkelbera - krusbären

sept 1995
skodda - dimman
rime - rimfrosten
shlefft - halkigt

okt 1995
flauta - grädden
dalm - fjant
häse - flämta

nov 1995
kjårdda - kylan
fenna - snödrivan
sjåål - tigga, tjata

dec 1995
blæga - glimma, stirra
goshlen - godsint
sööy - sjuda, koka

1996

17 jan 1996
vassgrötn - kornmjölsgröten
gängs - populär
veski - vedträ

21 febr 1996
hoven droven - huller om buller
stampa - potatismosen
böys - framfusig

27 mars 1996
kurut - sömnig
kringt - ofta
örse - ämnet

15 maj 1996
riva - räfsan
bjånglu - krokig, ojämn
statu - stamma

19 juni 1996
jänsmäss - midsommar
krusa - kakorna
rång - avig

10 juli 1996
håttu - trevlig
ljå - lie
maur - myra

17 juli 1996
fejen - glad
muhlta - hjortronen
hjell - höskullen

4 sept 1996
flöt - snabb
otröyn - mörkrädd
nåk - svag, matt

2 okt 1996
lagalaus - otålig
krimen - snuvan
viller - bättre

30 okt 1996
rænshla - värken
fluru - rufsig
romus - frikostig

4 dec 1996
sjursmäss - 23 december
fraus - frös
grannver - finkänslig

1997

15 jan 1997
håkken - vem
gålgauk - en som går i gårdarna
glavér - gladlynt

12 febr 1997
vigulér - vingla, gå omkring
ansöles - motsols, bakvänt
tuul, tule - kånka, slita

12 mars 1997
bakster - tunnbrödsbagerska
beinkrok - krokben
ströyd - satt något i halsen

14 apr 1997
åtabak - baklänges
belen - tålamod
förbolsam - blyg, försynt

7 maj 1997
rarst - egendomligt, sällsynt
hurves, huvren - frusen
tjæærsk - tugga

4 juni 1997
magahov - måttlighet om mat
bääll - orka
tutn - skorstenen

9 juli 1997
kvisshla - grepen
jeling - vindpust
solsteiken - solgasset

16 juli 1997
stårsa - flickan
skröfft - uppsträckning
kvavd - kvalmigt

20 aug 1997
jolbera - smultronen
levdan - matresterna
fäshlan - bärremmarna

9 sept 1997
såånk - samla
stjægan - stegen
keikes - vrångas

12 okt 1997
kamfor - plånbok
maul - tugga torrt bröd
grein - reda

5 nov 1997
far - influensa
hamsu - slarvig
ampen - orolig

3 dec 1997
mödes - besväras
sabbut - sörjigt
ekkjan - spåren

1998

15 jan 1998
kærut - mallig
shleip - hal
ansys - ivrig

29 jan 1998
biinn - sticka (vantar, strumpor etc)
klööy - klia
klelaus - utan kläder

12 febr 1998
brok - byxa
lada - stapla
ovöln - oförsiktig

26 febr 1998
marsnen - marknaden
pluut - pruta
köyes - kväljas

12 mars 1998
dreemn eett - komma efter
pöne, pyny - under
skämm - ovässad, slö

26 mars 1998
skjörbol - skatbo
loken - pölen
vihunnan - videkissarna


Vill du se tävlingsorden från april 1998 till december 1999, klicka här!


Vill du se tävlingsorden för år 2000, klicka här!


Tebaker at jamsk-sin

Tebaker at jamsk-kursa